fbpx

המלצה על פרופ מורד

‹ חזרה ל חוות דעת פרופ' מורד יאיר

המלצה על פרופ מורד

המלצה על פרופ' מורד:
מודה לאל שנפלה בחלקי הזכות להיות מטופל שלך.. וברמה המקצועית אתה מנתח מס' 1 !