איזה עין חובשים ברטייה במקרה של עין עצלה?

ע"פ הגישה המקובלת, יש לחבוש רטייה על העין הבריאה, מאחר וחסימת התמונה שבאה מ"העין הטובה", תכפה על העין העצלה לתפקד ומתוך כך לשפר את התמונה שבאה ממנה.

Posted in: שאלות ותשובות על עין עצלה

נשלח ב