האם פזילה היא תורשתית?

מקרי פזילה מסויימים הם תורשתיים, אבל אי אפשר להצביע על גן ספציפי שגורם לפזילה.
מדויק יותר לומר כי הסיכוי לפזילה גדול יותר כאשר ישנו מקרה נוסף של פזילה במשפחה.

Posted in: שאלות ותשובות על פזילה

נשלח ב